בגלישה באתר , להלן “הקניון לחיסכון ואמינות ”  או בקנותך בקניון אתה מסכים לתנאים הבאים :

כללי : 

 1. האתר / חנות ” הקניון לחיסכון ואמינות ” , להלן הקניון הינו בבעלות מר יוסף ק. הנכבד ומופעל על ידו. הקניון משמש כחנות למכירת מוצרי בר קיימא שונים לכל דיכפין .

 2.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקניון . אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 3.  הקניון שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושכם  באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתכם לשינויים אלו .

 4.  שימוש באתר, לרבות גלישה בכל מכשיר שהוא , ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

 5. מטרת מדיניות זו להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט בכתובת לעיל, באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך ושמירתו.

 6. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים כמובן ואין כאן כל כוונה לבצע הפליה .

 7. החנות מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן)ככל הניתן ,  באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו בצירוף תנאי השימוש של החברה, ולהבין את עמדותיה ונהליה של החברה בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו החברה תנהג בו.

 8. הקניון מאובטח בטכנולוגיית SSL  , טכנולוגיה המאושרת על ידי כל הבנקים וחברות האשראי בישראל.

 9. החנות  עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החנות מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

 10.  החנות תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי החנות .

 11.  החנות עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

 12.  החנות מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הקניון וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן  ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 13.   כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 14. הגנת הפרטיות : 

 15.   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

 16. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני אל דואר האלקטרוני של הקניון.

 17. אנו בודקים את נהלים שלנו לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע כדי לוודא שאנו אוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי שאנו מעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך אנו תלויים במשתמשים שלנו לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת. אין במדיניות פרטיות זו דבר המתפרש כחובה לשמירת מידע, ואנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

 18. התמונות כאן בקניון הינן להמחשה בלבד , ויתכנו הבדל בתמונות, בעיצוב או במוצר עצמו .

 19. הקניון או מי מבעליו, מר יוסף ק. הנכבד משתדל ושואף לספק מוצרים איכותיים וחדשים ככל הניתן ואין באחריותו לתקינותו או להפעלה לא נכונה או לשימוש לא נכון .

 20. הקניון ו /או הבעלים בודקים את הנהלים לאיסוף, שמירה ועיבוד מידע כדי לוודא שאנו אוספים, שומרים ומעבדים רק את המידע האישי הדרוש כדי להפעיל או לשפר את האתר. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי שאנו מעבדים הוא מדויק, שלם ועדכני, אך אנו תלויים במשתמשים שלנו לעדכון או לתיקון המידע האישי שלהם בכל עת. אין במדיניות פרטיות זו דבר המתפרש כחובה לשמירת מידע, ואנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, למחוק או להימנע מאיסוף ושמירה של כל מידע.

 21. הקניון רשאי  לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, הקניון לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאי הקניון לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

 22.   כמו כן, רשאי הקניון לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

 23.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החנות / הקניון רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;

 24. תודה שקראת את מדיניות הפרטיות . פרטיותך וכן כל מידע עליך חשובים לי מאוד ואשמח אם תרכוש או תמליץ בפני אחרים אודות הקניון.

 25. לכל עניין ,שאלה או בקשה אל תהסס לפנות אלי לנייד 0544304613 או לטופס צור קשר בחנות או לאחד מטפסי הקשר שמצויים כאן, או לשלוח לכת’ מייל yklsites@gmail.com .

 26. מאחל לך חוויית גלישה מהנה וקניה נעימה , יוסף .

 •  
 •  
 •  
 •